Informatie

Het Striepeteam

Het Striepeteam bestaat uit 10 personen.

De leerkrachten zijn als volgt over de groepen verdeeld:

Groep 1 en 2 juf Regina de Boer en juf Josien Scheltinga
Groep 3 Juf Margreet Wedekind en juf Hinke Heida
Groep 4 en 5 Juf Paula Mulder ;en juf Paulien Reinke
Groep 6 Juf Anja Bruinenberg en juf Paula Mulder / Juf Suzanne Looper
Groep 7 en 8 Meester Yme Weiland / Juf Suzanne Looper
Onderwijsassistent: Meester Kees de Vries
Interne Begeleider Juf Josien Schelting
Directeur: Juf Hinke Heida (plaatsverv. dir. Winifred Bos)

Juf Suzanne is tot januari 2018 met ouderschapsverlof.