Informatie

Oud papieractie

Op 11 maandagavonden in het jaar halen ouders bij toerbeurt het oud papier op in Oldeholtpade. Voor het kalenderjaar 2017 zijn de data op maandag: 

16 januari, 13 februari,
20 maart, 10 april,
15 mei, 12 juni, 10 juli,
11 september, 16 oktober,
13 november, 11 december.

Het geld dat we voor de papieropbrengst krijgen, komt in de kas van de oudervereniging. Daarvan kunnen we materialen aanschaffen en bepaalde activiteiten houden. Er mogen geen personen beneden de 18 jaar helpen bij het inladen van het oud papier. Papiercoördinator is: Roland Bakker  

Rooster oud papier 2017