Informatie

Schooltijden

We hanteren een continurooster. Kinderen eten tussen de middag met de leerkracht in de klas.

De groepen 1-2-3

Maandag, dinsdag en donderdag 08.30 - 14.15 uur
Woensdag en vrijdag 08.30 - 12.15 uur
De kinderen uit de groepen 1-2-3 zijn vrij: woensdag- en vrijdagmiddag

De groepen 4 tot en met 8:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 - 14.15 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zijn vrij: Woensdagmiddag