Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit:
Kirsten en Eva (groep 5), Esmée en Rick (groep 6 ), Arwin en Jasmijn (groep 7), Kars en Nynke (groep 8)

Zij vergaderen om de 6 weken en zitten dan met directeur juf Anita om de grote teamtafel.
Het doel van deze vergaderingen is het voor alle kinderen nog leuker op school te maken.
Een belangrijk onderdeel van de vergaderingen is de inhoud van de ideeënbus die een centrale plek heeft in de school. Daarnaast komen er verschillende onderwerpen aan bod zoals speelmateriaal, feestjes en vieringen, regels en afspraken.