Schoolgids

Inleiding

In 1883 werd er in Oldeholtpade een openbare school gebouwd. Dit gebouw heeft bijna honderd jaar een gezichtbepalende functie in het dorp gehad. In 1978 werd achter het oude gebouw de nieuwe school met kleuterschool gebouwd. Tijdens de officiële opening in juni 1979 kreeg de school de naam ‘de Striepe’, bedacht door Zander van der Meer.

Nadrukkelijk heeft de toenmalige directeur (Anne Mulder) gekeken naar de kwaliteiten die het kleuteronderwijs meenam in deze nieuwe samenwerking. Aanvankelijk gebeurde dit onder de tweehoofdige leiding van het hoofd der school en de hoofdleidster (Annie van der Meer). In 1989 werd overgestapt naar een éénhoofdige leiding in de persoon van Anne Mulder. In de jaren daarna heeft De Striepe een drietal directiewisselingen gekend. Achtereenvolgens waren als directeur aan De Striepe verbonden: Egbert Zwolle (2000 t/m 2004, Zwaantje Dijkstra als interim (2005), Sicco Dekker (2005 t/m 2008) en tot slot Roelf Grasmeijer (2008-2010) . Met ingang van 1 augustus 2010 is Anita de Vries de directeur van De Striepe.

De kunstwerken aan de muur zijn van broeder Aquino uit Wolvega. Achter de school staat een gymnastieklokaal waar de school zelf, buurtscholen en plaatselijke verenigingen gebruik van maken. De school beschikt tevens over twee pleinen. Voor de school is het plein waar de kinderen van de groepen 5 t/m 8 gebruik van maken, achter de school is een groep schoolplein voor de groepen 1 t/m 4.

SInds 2012 is Obs de Striepe een gezonde school.

Stichting Comprix

De Striepe is een openbare school en wordt ondersteund en begeleid vanuit het stafbureau Comprix. Dit stafbureau vormt een netwerk van 41 openbare scholen in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf en Opsterland.

De directeur-bestuurder van stichting Comprix is dhr. Sake Saakstra.

De directeuren van de scholen delen kennis en wisselen kennis aan elkaar uit, zij versterken elkaar in kwaliteit op een manier waarbij iedere openbare school de eigen identiteit behoudt.

De openbare school wil als afspiegeling van de maatschappij een school zijn voor iedereen, ongeacht hun levensovertuiging. Net als alle andere openbare scholen laten wij in principe alle kinderen toe. Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. Door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen, krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Het uitgangspunt voor alle openbare scholen is gelijk. Daarmee worden zij voorbereid op onze samenleving waarin we te maken hebben met veelzijdige opvattingen, meningen en gebruiken.

De manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school.