Informatieblad

Alle ouders met kinderen op De Striepe krijgen automatisch het informatieblad op hun e-mailadres gestuurd. Eén keer per twee weken komt er een informatieblad uit. Hierin staat al het nieuws wat we op school hebben beleefd maar ook een kijkje in de weken die gaan komen.