Informatie

Aanvragen schoolgids

Hierbij bieden wij u de schoolgids aan van openbare basisschool “De Striepe” uit Oldeholtpade. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. In deze gids willen we aangeven waar onze school voor staat. Voor ouders willen we dat deze gids ook de “vinger aan de pols” is, opdat de verwachtingen die erin worden gewekt, ook door het team worden waargemaakt.

U kunt de schoolgids onderstaand downladen of inzien:

schoolgids 2019-2020