Informatie

Gymnastiek

De kinderen van groep 1/2 dragen tijdens de gymlessen gymschoenen. Gelieve niet met zwarte zolen, omdat dit strepen geeft op de vloer van het speellokaal. De gymschoenen blijven op school. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten gymkleren en schone gymschoenen dragen. Als kinderen niet aan de gymles mee mogen doen dan worden de ouders verzocht dit schriftelijk of telefonisch te melden.

Dagen gymlessen:
groep 1-2 en groep 3 op maandag en donderdag
groep 4-5 en groep 6 op dinsdag en vrijdag
groep 7-8 op dinsdag en donderdag