Informatie

Gymnastiek

De kinderen van groep 1/2 dragen tijdens de gymlessen gymschoenen. Gelieve niet met zwarte zolen, omdat dit strepen geeft op de vloer van het speellokaal. De gymschoenen blijven op school. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten gymkleren en schone gymschoenen dragen. Na de gymlessen in de zaal gaan deze kinderen douchen (vergeet de handdoek niet). Als kinderen niet aan de gymles mee mogen doen of niet mogen douchen, dan worden de ouders verzocht dit schriftelijk of telefonisch te melden.

Dagen gymlessen:
Groep 3/4:   dinsdag en donderdag
Groep 5/6:   dinsdag en donderdag
Groep 7/8:   dinsdag en donderdag
Deze groepen voegen we samen tijdens de gymles.