Informatie

Informatie over de groepen

​We hebben alle klassen verdeeld in een aantal tussen de 10 en 20 leerlingen. We beseffen dat dit een luxe is in het basisonderwijs. De extra formatie is ontstaan toen de fusie ontstond tussen de Drie dorpen en De Striepe. Hier kunnen we 6 jaar lang van profiteren en alle leerlingen hebben hier baat bij.

U kent allemaal de nieuwsberichten van te weinig invallers. Op de Striepe kunnen we het eerst intern oplossen en is het dit schooljaar nog niet nodig geweest om een klas naar huis te sturen. 

Hieronder vindt u de groepsindeling met daarbij de desbetreffende leerkrachten en specifieke informatie over de klas.

GROEP 1 - 2

juf Josien juf Regina

Informatiebrief groep-1-2

 

 

GROEP 3-4

 
juf Paulien juf Margreet juf Paula

Informatiebrief groep 3-4

 

 

 

GROEP 5-6

 
juf Anja juf Hinke

 Informatiebrief groep 5-6

 

GROEP 7 - 8

 
juf Suzanne meester Yme

  inforInformatiebrief groep 7-8