Informatie

Schooltijden

We hanteren een continurooster. Kinderen eten tussen de middag met de leerkracht in de klas.

De groepen 1-2

maandag 8.30 - 14.15 uur
dinsdag 8.30 - 14.15 uur
woensdag 8.30 - 12.15 uur
donderdag 8.30 - 14.15 uur
vrijdag 8.30 - 12.15 uur

De groepen 3 tot en met 8:

maandag 8.30 - 14.15 uur
dinsdag 8.30 - 14.15 uur
woensdag 8.30 - 12.15 uur
donderdag 8.30 - 14.15 uur
vrijdag 8.30 - 14.15 uur