Informatie

Vakantierooster

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart
Goede vrijdag en Pasen 7 april t/m 10 april
Meivakantie 22 april t/m 7 mei
Hemelvaart 18 mei en 19 mei
Pinksteren 29 mei
Zomervakantie 2021 21 juli t/m 3 september

Extra marge dagen: 31 oktober - 8 februari - 28 juni