Informatie

Vakantierooster

 

Zomervakantie 2019

13 juli t/m 25 augustus

Herfstvakantie

19 oktober t/m 27 oktober

Kerstvakantie

21 december t/m 5 januari

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 23 februari

Goede vrijdag en Pasen

10 april t/m 12 april

Meivakantie

25 april t/m 6 mei

Hemelvaart

21 mei en 22 mei

Pinksteren

31 mei t/m 1 juni

Zomervakantie 2020

4 juli t/m 16 augustus