Informatie

Vakantierooster

Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 9 januari
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari
Goede vrijdag en Pasen 14 april! t/m 18 april
Meivakantie 30 april t/m 8 mei
Hemelvaart 26 mei en 27 mei
Pinksteren 6 juni
Zomervakantie 2021 15 juli t/m 28 augustus

Extra marge dagen: 25 oktober - 9 februari - 7 - 8 - 22 juni