0561 - 688 500Hoofdweg 193, 8474 CE Oldeholtpadedirectie.destriepe@comprix.nl

Wat doet de leerlingenraad?

Een leerlingenraad is een afvaardiging van leerlingen, die hun groep vertegenwoordigen. Zij brengen ideeën en voorstellen op tafel, stellen vragen, of werken voorstellen uit om voor te kunnen leggen aan het schoolteam. De kinderen in de klas kunnen ook meedenken. Deze resultaten kunnen weer ingebracht worden bij de leerlingenraad. Een belangrijk onderdeel van de vergaderingen is de inhoud van het leerlingenraadschrift die een centrale plek heeft in de school. Daarnaast komen er verschillende onderwerpen aan bod zoals speelmateriaal, feestjes en vieringen, regels en afspraken.

De leerlingenraad is voor leerlingen in groep 5, 6, 7 en 8 die:
-  hun zegje durven te doen of dat willen leren - ideeën hebben over veranderingen op school
-  de mening van andere kinderen kunnen verwoorden
-  het leuk vinden om een stukje in het informatieblad te schrijven
-  de ideeën uit de raad kunnen terugkoppelen naar hun groep
-  nieuwsgierig zijn

De leerlingenraad bestaat schooljaar 23-24 uit: Mees, Bas, Dante, Koen, Vayen, Noor, Thije en Eloïse.