0561 - 688 500Hoofdweg 193, 8474 CE Oldeholtpadedirectie.destriepe@comprix.nl

Wat doet de medezeggenschapsraad

Het doel van de MR is de medezeggenschap van ouders en schoolteam over de beslissingen die het schoolbestuur, ten aanzien van de school neemt, te regelen. Medezeggenschap is mogelijk over allerlei onderwerpen. Hierbij een aantal voorbeelden: organisatie van de school, schoolreglement, andere schooltijden, fusie scholen, doelstelling van de school, ouderparticipatie, benoeming leerkrachten, ARBO en de schoolgids.

Ouders en leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Zij overleggen met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken.

De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders en het team zitting in hebben. Ouders kunnen bij de vertegenwoordigers van de MR terecht met vragen, klachten of suggesties.

Samenstelling van de MR​:

Oudergeleding:

  • Ramona Baas
  • Helena v/d Leij
  • Merel Ploeg

Personeel:

  • Yme Weiland
  • Margreet Wedekind
  • Suzanne Looper