School

Het Striepeteam

Het Striepeteam! Ontbrekend op de foto is Wendy Krol.

De leerkrachten zijn als volgt over de groepen verdeeld:

Groep 1-2

Groep 3

Groep 4-5

Groep 6

Groep 7-8

Regina de Boer en Anja Bruinenberg

Margreet Wedekind en Josien Scheltinga

Paula Mulder en Paulien Reinke

Yme Weiland en Paulien Reinke

Suzanne Looper en Yme Weiland

Onderwijsassistent: Kees de Vries wordt vervangen door Wendy Krol
Interne Begeleider Josien Schelting
Directeur: Hinke Heida