School

Het Striepeteam

Het Striepeteam! Ontbrekend op de foto is Wendy Krol.

De leerkrachten zijn als volgt over de groepen verdeeld:

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

 

Regina de Boer en Josien Scheltinga

Margreet Wedekind, Paula Mulder en Paulien Reinke

Anja Bruinenberg en Hinke Heida

Suzanne Looper en Yme Weiland

 

Onderwijsassistent: Kees de Vries wordt vervangen door Wendy Krol
Interne Begeleider Josien Schelting
Directeur: Hinke Heida