School

Het Striepeteam

Het Striepeteam! Ontbrekend op de foto zijn Wendy Krol en Jorn Nieuwenhout.

De leerkrachten zijn als volgt over de groepen verdeeld:

Groep 1-2

Groep 3

Groep 4-5

Groep 6

Groep 7-8

Regina de Boer en Anja Bruinenberg

Margreet Wedekind en Josien Scheltinga

Paula Mulder en Paulien Reinke

Yme Weiland en Anja Bruinenberg

Suzanne Looper en Jorn Nieuwenhout

Onderwijsassistent: Wendy Krol
Interne Begeleider Josien Schelting
Directeur: Hinke Heida