0561 - 688 500Hoofdweg 193, 8474 CE Oldeholtpadedirectie.destriepe@comprix.nl

"De Striepe" is een reguliere openbare basisschool, die zich nadrukkelijk bezighoudt met een ontwikkeling naar meer adaptief onderwijs. Het ideaal van "De Striepe" is: "Met plezier ontwikkelen tot Kanjers binnen een veilige, gezonde school". Hoe doen we dat?

  • Kinderen voelen zich thuis op school. Ze mogen zijn wie ze zijn
  • Positieve benadering met duidelijke afspraken
  • Kwalitatief goed onderwijs afgestemd op alle leerlingen
  • Eruit halen wat erin zit op een manier die kinderen aanspreekt
  • Leren is meer dan alleen het opdoen van kennis
  • Zelfvertrouwen, zelfkennis, goed leren omgaan met anderen, gebruik maken van je creatieve mogelijkheden en leren omgaan met emoties
  • We respecteren en waarderen verschillen die er tussen kinderen zijn
  • We hechten veel waarde aan samenwerken, elkaar helpen en samen delen
  • Er wordt gewerkt met planborden en takenbrieven
  • We leren kinderen zelfstandig te plannen en verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk

Op de Striepe heerst een prettige, rustige werksfeer waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich goed voelen. Pesten, schelden, kinderen links laten liggen of uitsluiten zijn zaken die niet geaccepteerd worden. We maken in onze school gebruik van de Kanjertraining. Hierover kunt u meer lezen onder de knop "Kanjertraining". 

Het zelfstandig werken wordt steeds belangrijker. We streven ernaar de kinderen zelfstandig te laten doen wat ze zelfstandig kunnen. Het is goed te ervaren, dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt krijgen. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht meer tijd om met kleine groepjes of individuele kinderen te werken.

Als team zijn we ervan overtuigd, dat we nog niet volleerd zijn en leren we nog elke dag, net als de kinderen. Samen op weg naar een goede basis voor later. Wilt u meer informatie over "De Striepe" dan kunt u een gesprek met de schooldirecteur aanvragen.